Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 270, Caiet f.n.
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [Материале фолклориче дин сате але райоанелор Котовский ши Ананьев (РСС Украинянэ), ынскрисе ын юние, 1974]
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [Materiale folclorice din sate ale raioanelor Cotovschi şi Ananiev (RSS Ucraineană), înscrise în iunie, 1974] (Folkloric material from villages of the districts Cotovschi and Ananiev (Ukrainian SSR), written in June 1974)
Specii folclorice : novelistic tales (povestiri nuvelistice), fantastic tales (povestiri fantastice), fairy tales (basme), legends (legende), disenchantments (descântece), joke songs (cântece de glumă)
Localitatea: Culinaia Veche/Staraia Culina (Cotovsc; r. Odesa; Ucraina)
Raionul: Cotovsc
Descrierea conținutului: Novelistic tales, fantastic tales, fairy tales, legends, disenchantments, joke songs. Gathered in Staraia Culnaia village, Cotovsc district, Odesa region. Continuation from the previous notebook in this volume.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1975 by Junghietu E. and Cirimpei V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1974
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 59 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ţurcan A., Cernei M., Tkaciuc M., Cărăuş V., Ursachi Z.
Cercetători culegători: Junghietu E., Cirimpei V
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL270
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL270_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 6-Dec-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul