Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 271a, Caiet 3
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [Експедиция фолклорикэ дин аугуст 1975 ын р. Унгень]
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [Expediţia folclorică din august 1975 în raionul Ungheni] (Folkloric expedition of August 1975 in Ungheni district)
Specii folclorice : customs (obiceiuri etnografice), sorrow songs (cântece de jale), war songs (cântece de război), soldiers' songs (cântece de cătănie), joke songs (cântece de glumă), riddles (ghicitori), New Year wishes (urături şi hăituri), short stories (povestiri), children's folklore (folclorul copiilor), lyric poetry (poezie lirică), carols (colinde), novelistic tales (povestiri nuvelistice), fantastic tales (povestiri fantastice), ballads (balade), nuptial songs (cântece de nuntă), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), Gypsy dances (dansuri ţigăneşti), social songs (cântece sociale), epic songs (cântece epice), satirical songs (cântece satirice)
Localitatea: Grăsenii Vechi (Ungheni; R. Moldova), Floreşti (Ungheni; R. Moldova)
Raionul: Ungheni
Descrierea conținutului: Continuation from the previous notebook of the volume. Customs, sorrow songs, war songs, soldiers' songs, joke songs, riddles, New Year wishes, short stories, children's folklore, lyric poetry, carols, novelistic tales, fantastic tales, ballads, wedding songs, wedding orations/farewells, Gypsy songs, social songs, heroic epic songs, satyrical songs. Gathered in Grăsenii Vechi, Faraoanca, Floreşti villages, Ungheni district. At ff. 205-209, 277-281 of the notebook, the general folkloric characterstics of Grăsenii Vechi and Floreşti villages are sketched.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1975 by Băieşu N., Tacu I., Leporda Z. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1975
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 95 files. Not typical format (14.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ursu C., Istrati F., Barabaş M., Gavriliţă A., Istrati R., Vişnevschi I., Plişcoi F., Roman P., Darie L., Ciornea V., Gheorghiţă G., Beretea V., Beretea G., Rusu I., Budeanu L., Negru V., Moscaliuc T., Budeanu N., Procopovici V., Gheorghiţă V., Gheorghiţă N.
Cercetători culegători: Băieşu N., Tacu I., Leporda Z
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL271a
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL271a_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 6-Dec-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul