Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 272, Caietul 4
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ дин аугуст 1975 ын р. Унгень
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediția folclorică din august 1975 în r. Ungheni (Folkloric expedition of August 1975 in Ungheni district)
Specii folclorice : legends (legende), humorous songs (cântece umoristice), joke songs (cântece de glumă), sorrow songs (cântece de jale), historical stories (povestiri istorice), New Year wishes (urături şi hăituri), customs (obiceiuri etnografice), fantastic tales (povestiri fantastice), epic songs (cântece epice), proverbs (proverbe), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Buciumeni (Ungheni; R. Moldova), Valea Mare (Ungheni; R. Moldova)
Raionul: Ungheni
Descrierea conținutului: Legends, humorous songs, joke songs, sorrow songs, historical stories, New Year wishes, customs, fantastic tales, heroic epic songs, proverbs, wedding orations/farewells. Gathered in Buciumeni and Valea Mare villages, Ungheni district. At ff. 67-70 of the notebook, the general folkloric characterstics of Buciumeni village are sketched. Continued to the next notebook of the volume.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1975 by Băieşu N., Tacu I., Leporda Z. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1975
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 88 files. Not typical format (14.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Martin G., Berecic S., Crivei G., Redco M., Ciornea E., Crivei I., Barbari P., Barbari V., Leviţchi N.
Cercetători culegători: Băieşu N., Tacu I., Leporda Z.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL272
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL272_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 4-Feb-2019
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul