Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 273-1, Caiet A
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: аугуст 1975
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : August 1975 (August 1975)
Specii folclorice : lyric memories (amintiri; memorii lirice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), short stories (povestiri), riddles (ghicitori), enchantments (incantaţii), carols (colinde), folklorized romances (romanţe folclorizate), soldiers' songs (cântece de cătănie), new life songs (cântece de viaţă nouă), love songs (cântece de dragoste), lyric songs (cântece lirice), rhythmic shouts (strigături), New Year wishes (urături şi hăituri), disenchantments (descântece), nuptial songs (cântece de nuntă), drinking songs (cântece de pahar), social songs (cântece sociale), joke songs (cântece de glumă), novelistic tales (povestiri nuvelistice), fantastic tales (povestiri fantastice), folk theatre (teatru popular), legends (legende)
Localitatea: Cuconeştii Vechi (Edineţ; R. Moldova)
Raionul: Edineț
Descrierea conținutului: Lyric memories, wedding orations/farewells, short stories, riddles, magical incantations, carols, folklorized romances, soldiers' songs, new life songs, love songs, lyric songs, rhythmic shouts, New Year wishes, disenchantments, wedding songs, drinking songs, social songs, joke songs, novelistic tales, fantastic tales, folk theatre, legends. Gathered in Cuconeştii-Vechi village, Edineţ district. At ff. 127-128 of the notebook, the general folkloric characterstics of Cuconeştii-Vechi village are sketched. The comprehensive list and index of the folkloric species and informants are enclosed at the end of the notebook, ff. 129-133.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1975 by Moraru S. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1975
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 133 files. Not typical format (14.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Diaconu V., Bortă I., Guţu E., Gheorghiţă B., Târgoveţ A., Cujoc E., Gheorghiţă P., Bolea P., Ciocoi R., Cujoc I., Bortă Z., Marcu F., Marcu C., Dicusar E., Bortă V., Bortă A., Rusu G., Cipşinschi F., Cipşinschi Ş., Grosu A.
Cercetători culegători: Moraru S.G.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL273_1
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL273_1_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 2-Nov-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul