Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/ Inventar 3, Volum 274, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Тексте дин фолклорул буковинян, кулесе ын луна май 1975 де Ефум Жунгиету
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Texte din folclorul bucovinean, culese în luna mai 1975 de Efim Junghietu (Texts of Bucovina folklore, gathered in May 1975 by Efim Junghietu)
Specii folclorice : folk theatre (teatru popular), proverbs (proverbe), rhythmic shouts (strigături), doina (doină), love songs (cântece de dragoste), longing songs (cântece de dor), soldiers' songs (cântece de cătănie), outlawry songs (cântece de haiducie), lyric memories (amintiri; memorii lirice), carols (colinde), lyric songs (cântece lirice), riddles (ghicitori), war songs (cântece de război), ballads (balade), drinking songs (cântece de pahar), sorrow songs (cântece de jale), joke songs (cântece de glumă), satirical songs (cântece satirice), children's folklore (folclorul copiilor), nuptial songs (cântece de nuntă)
Localitatea: Pătrăuţii de Sus (Storojineţ; r. Cernăuţi; Ucraina)
Raionul: Storojineţ
Descrierea conținutului: Folk theater, proverbs, rhythmic shouts, doina, love songs, longing songs, soldiers' songs, outlawry songs, lyric memories, carols, lyric songs, riddles, war songs, ballads, drinking songs, sorrow songs, joke songs, satyrical songs, children's folklore, wedding songs. Gathered in Pătrăuţii de Sus village, Storojineţ district, Cernăuţi region.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1975 by Junghietu E. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1975
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 90 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Graniceam M., Chişca M., Socolovschi M., Piţu E., Ursu T., Cutaş N., Popescu I., Popescu C.,
Cercetători culegători: Junghietu E.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL274
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL274_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 6-Dec-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul