Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 275, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Тексте фолклориче ынскрисе де Жунгиету Е. ын фебруарие 1975, ын райоанеле Унгень, Котовск, Ниспорень ши Стрэшень
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Texte folclorice înscrise de Junghietu E., în februarie 1975, în raioanele Ungheni, Kotovsc, Nisporeni, și Strășeni, 1975 (Folkloric texts gathered by Junghietu E. from Ungheni, Cotovsc, Nisporeni and Strășeni districts, 1975)
Specii folclorice : short stories (povestiri), tales (poveşti)
Localitatea: Zăgărancea (Ungheni; R. Moldova), Lăpuşna (Hânceşti; R. Moldova), Pănăşeşti (Străşeni; R. Moldova), Căpriana (Străşeni; R. Moldova), Iurceni (Nisporeni; R. Moldova), Stejăreni (Străşeni; R. Moldova)
Raionul: Ungheni, Cotovski, Strășeni, Nisporeni
Descrierea conținutului: Short stories, tales. Gathered in Zagarancea village, Ungheni district, Lăpușna village, Cotovski district, Pănășești, Căpriana, Iurceni villages, Strășeni district, Stejereni village, Nisporeni district. Creations: povestire, snoavă, poveste
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1975 by Junghietu E. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1975
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 13 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Barbăroșu V., Cnosa V., Butnaru I.
Cercetători culegători: Junghietu E.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL275
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL275_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 3-Sep-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul