Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 276, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ 1975
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediție folclorică, 1975 (Folkloric expedition, 1975)
Specii folclorice : customs (obiceiuri etnografice), carols (colinde), New Year wishes (urături şi hăituri), disenchantments (descântece), short stories (povestiri), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), dirges (bocete), folk theatre (teatru popular), rhythmic shouts (strigături), photos (fotografii)
Localitatea: Sineşti (Ungheni; R. Moldova), Todireşti (Ungheni; R. Moldova), Medeleni (Ungheni; R. Moldova), Cetâreni (Ungheni; R. Moldova), Măgurele (Ungheni; R. Moldova)
Raionul: Ungheni
Descrierea conținutului: Customs, carols, New Year wishes, disenchantments, short stories, nuptial orations, dirges, popular dramatizations, rhythmic shouts, photo. Gathered in Sinești, Toderești, Medeleni, Cetâreni, Măgurele villages, Ungheni district. Creations: obiceie, descântece, urătură, colindă, povestiri, orații de nuntă, bocete, teatru popular, strigături, foto.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1975 by Junghietu E., Chitoroagă E., Păvălache M. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1975
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 13 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Cibotă D., Sterpu E., Păun V., Ciubară C., Gavriliuc P.
Cercetători culegători: Junghietu E., Chitoroagă E., Păvălache M.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL276
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL276_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 3-Sep-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul