Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 278, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Прозэ 1975
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Proză 1975 (Prose 1975)
Specii folclorice : short stories (povestiri), tales (poveşti), customs (obiceiuri etnografice), anecdotes (anecdote), legends (legende)
Localitatea: Sineşti (Ungheni; R. Moldova), Todireşti (Ungheni; R. Moldova)
Raionul: Ungheni
Descrierea conținutului: Short stories, tales, customs, anecdotes, legends. Gathered in Sinești, Toderești villages, Ungheni district. Creations: povestiri, poveste, legende, tradiţii.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1975 by Junghietu E., Chitoroagă E., Păvălache M. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1975
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 89 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Dubăsaru F., Bulat G., Mihăilă N., Ţăruş E., Tăruş A. Plop I.
Cercetători culegători: Junghietu E., Chitoroagă E., Păvălache M.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL278
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL278_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 5-Sep-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul