Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 280, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ а АШ а РССМ дин 1-31 аугуст 1975 ын р-нул Унгень
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a AŞ a RSSM din 1-31 august 1975 în r-nul Ungheni (Folkloric expedition of AS of MSSR from 1-31 august 1975 in Ungheni district)
Specii folclorice : customs (obiceiuri etnografice), children's folklore (folclorul copiilor), tales (poveşti), legends (legende), short stories (povestiri), parables (parabole), romances (romanţe), dirges (bocete), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), rhythmic shouts (strigături), carols (colinde), proverbs (proverbe), disenchantments (descântece), folk theatre (teatru popular), ballads (balade), anecdotes (anecdote)
Localitatea: Năpădeni (Ungheni; R. Moldova), Chirileni (Ungheni; R. Moldova)
Raionul: Ungheni
Descrierea conținutului: Customs, children's folklore, tales, legends, short stories, parbles, romances, dirges, nuptial orations, rhythmic shouts, carols, proverbs, disenchantments, popular dramatizations, ballads, anecdotes. Gathered in Năpădeni, Chirileni villages, Ungheni district. Creations: strigături, folclorul copiilor, snoave, obiceie, romanțe, poveste, legende, povestiri, parbole, bocetee, conocării, colinde, proverbe, descântece, obiceie.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1975 by Hâncu A., Filip I., Sărătilă V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1975
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 179 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ghizdaru E., Caslmațui Cl., Jurjiu I., Oboroc S., Cojocaru Cl.
Cercetători culegători: Hâncu A., Filip I., Sărătilă V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL280
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL280_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 6-Sep-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul