Manuscrise | Expediţie folclorică a sectorului de folcloristică a Secţiei de Etnografie şi istorie a artei a AŞ din RSSM 1975 (Folkloric expedition of the Folklore Division of the Main Division of Ethnography and History of Art of A Sc of MSSR 1975)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 282, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ а секторулуй де фолклористикэ а Секцией де Етнографие ши историе а артей а АШ дин РССМ 1975
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţie folclorică a sectorului de folcloristică a Secţiei de Etnografie şi istorie a artei a AŞ din RSSM 1975 (Folkloric expedition of the Folklore Division of the Main Division of Ethnography and History of Art of A Sc of MSSR 1975)
Specii folclorice : legends (legende), New Year wishes (urături şi hăituri), customs (obiceiuri etnografice), tales (poveşti), folk theatre (teatru popular), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), short stories (povestiri)
Localitatea: Temeleuţi (Călăraşi; R. Moldova)
Raionul: Călărași
Descrierea conținutului: Legends, New Year wishes, customs, tales, popular dramatizations, nuptial orations, short stories. Gathered in Temeleuți village, Călărași district. Creations: cântece, urătură, poveste, legende, ghicitori, obiceie, poveste, orații de nuntă, proverbe, hora, strigături.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1975 by Botezatu Gh., Filip I. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1975
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 94 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Olevschii I. Răsăț A., posteucă I., Popovici A., Gureliuc D.
Cercetători culegători: Botezatu G.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL282
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL282_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 10-Sep-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul