Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 284, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ 1976
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţie folclorică, 1976 (Folkloric expedition, 1976)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), riddles (ghicitori), customs (obiceiuri etnografice), short stories (povestiri), photos (fotografii)
Localitatea: Mateuţi (Rezina; R. Moldova), Ciorna (Rezina; R. Moldova), Păpăuţi (Rezina; R. Moldova)
Raionul: Rezina
Descrierea conținutului: Lyric songs, riddles, customs, short stories, photo. Gathered in Mateuţi, Ciorna, Popăuţi villages, Rezina district. Creations: cântece, ghicitori, obiceie, snoave, foto.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1976 by Băieşu N., Buruiană I. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1976
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 113 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Curti Şt, Gorceac P., Dibrov I., Dibrov Z., Ciobanu A.
Cercetători culegători: Băieşu N, Buruiană I.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL284
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL284_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 12-Sep-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul