Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 286, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ 1976
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţie folclorică 1976 (Folkloric expedition 1976)
Specii folclorice : short stories (povestiri), legends (legende), customs (obiceiuri etnografice), lyric memories (amintiri; memorii lirice), children's folklore (folclorul copiilor), disenchantments (descântece), riddles (ghicitori), legends (legende), proverbs (proverbe), anecdotes (anecdote)
Localitatea: Păpăuţi (Rezina; R. Moldova), Zăgărancea (Ungheni; R. Moldova), Semeni (Ungheni; R. Moldova), Petreşti (Ungheni; R. Moldova) , Hânceşti (Hânceşti; R. Moldova), Alcedar (Rezina; R. Moldova), Solonceni (Rezina; R. Moldova), Lipceni (Rezina; R. Moldova), Bădragii Vechi (Edineţ; R. Moldova)
Raionul: Rezina, Ungheni, Rezina, Edineț
Descrierea conținutului: Short stories, legends, customs, lyric memories, children's folklore, disenchantments, riddles, legends, proverbs, anecdotes. Gathered in Popăuţi village, Rezina district, Zagoranca, Semeni, Petreşti villages, Ungheni district, Cotovsc town, Altadar, Soloceni, Lipceni villages, Rezina district, Badajii-Vechi village, Edineţ district. Creations: povestiri, legende, tradiţii, cântece, folclorul copiilor, ghicitori, obiceie, descântece, proverbe, anecdote.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1976 by Junghietu E. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1976
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 170 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ciobanu N., Nicolaeva Z., Ghensari F., Gensari A., leahu V.
Cercetători culegători: Junghietu E.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL286
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL286_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 14-Sep-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul