Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 287, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ а секторулуй де фолклористикэ а Секцией де Етнографие ши историе а артей а АШ дин РССМ 1-31 аугуст 1976 р-нул Фэлешть
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţie folclorică a sectorului de folcloristică a Secţiei de Etnografie şi istorie a artei a AŞ din RSSM 1-31 august 1976 (Folkloric expedition of the Folklore Division of the Main Division of Ethnography and History of Art of A Sc of MSSR 1-31 August 1976)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), legends (legende), short stories (povestiri), customs (obiceiuri etnografice), riddles (ghicitori), disenchantments (descântece)
Localitatea: Năvârneţ (Făleşti; R. Moldova), Obreja Veche (Făleşti; R. Moldova), Limbeni (Glodeni; R. Moldova)
Raionul: Fălești
Descrierea conținutului: Lyric songs, legends, short stories, customs, riddles, disenchantments. Gathered in Năvârneţ, Obreja-Veche, Limbeni villages, Fălești district. Creations: povestiri, legende, descântece, cântece, obiceie, ghcitori. c
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1976 by Botezatu Gr., Buruiană I., Mamamliga I. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1976
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 146 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Marjine T., Zaharia T., Scobioala V., Andronache M.
Cercetători culegători: Botezatu Gr., Buruiană I., Mamamliga I.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL287
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL287_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 16-Sep-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul