Manuscrise | Expediție folclorică, 1975 (Folkloric expedition, 1975)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 288, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ 1975
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediție folclorică, 1975 (Folkloric expedition, 1975)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), legends (legende), New Year wishes (urături şi hăituri), riddles (ghicitori), customs (obiceiuri etnografice), tales (poveşti), folk theatre (teatru popular), disenchantments (descântece), ballads (balade), short stories (povestiri), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), lyric memories (amintiri; memorii lirice), children's folklore (folclorul copiilor)
Localitatea: Pruteni (Făleşti; R. Moldova), Drujineni (Făleşti; R. Moldova), Scumpia (Făleşti; R. Moldova), Cărpineni (Hânceşti; R. Moldova), Paşcani (Hânceşti; R. Moldova), Sofia (Hânceşti; R. Moldova), Bălceana (Hânceşti; R. Moldova), Mihăileni (Râşcani; R. Moldova), Boroseni (Donduşeni; R. Moldova), Sofia (Drochia; R. Moldova), Ochiul-Alb (Drochia; R. Moldova), Colicăuţi (Briceni; R. Moldova), Tomeştii Vechi (Glodeni; R. Moldova)
Raionul: Fălești, Cotovsc, Râșcani, Drochia, Briceni, Edineț, Glodeni
Descrierea conținutului: Lyric songs, legends, New Year wishes, riddles, customs, tales, popular dramatizations, disenchantments, ballads, short stories, nuptial orations, lyric memories, children's folklore. Gathered in Pruteni, Drujineni, Scumpia villages, Fălești district, Căroineni, Pașcani, Sofia, Gâlceana villages, Cotovsc district, Mihăileni, Boroseni villages, Râșcani district, Sofia, Ochiul-Alb villages, Drochia district, Colicăuți village, Briceni district, Colicăuți village, Edineț district, Tomeștii-Vechi village, Glodeni district. Creations: cântece, urătură, poveste, legende, ghicitori, obiceie, poveste, orații de nuntă, proverbe, hora, strigături.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1975 by Moraru S., Filip I., Buruiană I. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1975
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 272 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Morozan M., Tălămbuță I., Rățoi V., Păvăleanu I., Severin Gh.
Cercetători culegători: Moraru S., Filip I., Buruiană I.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL288
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL288_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 17-Sep-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul