Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 289, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ дин аугуст 1976
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediție folclorică, 1976 (Folkloric expedition, August 1976)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), romances (romanţe), tales (poveşti), ballads (balade), photos (fotografii)
Localitatea: Călineşti (Făleşti; R. Moldova), Hânceşti (Făleşti; R. Moldova)
Raionul: Fălești
Descrierea conținutului: Lyric songs, romances, tales, ballads, photo. Gathered in Călinești, Gâncești villages, Fălești district. Creations: cântece, poveste, obiceie, balade, foto, romanțe.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1976 by Filip I., Efimov I., Leporda Z. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1976
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 81 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Pantea E., Șoldea Fr., Ghilețcaia T., Ghereda G, Sârbu V.
Cercetători culegători: Filip I., Efimov I., Leporda Z.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL289
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL289_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 18-Sep-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul