Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 292, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ р-нул Теленешть, дин 1-31 аугуст 1977
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţie folclorică r-nul Teleneşti, din 1-31 august 1977 (Folkloric expedition in Teleneşti district, 1-31 August 1977)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), New Year wishes (urături şi hăituri), customs (obiceiuri etnografice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), rhythmic shouts (strigături), proverbs (proverbe), riddles (ghicitori), children's folklore (folclorul copiilor), lyric memories (amintiri; memorii lirice), dirges (bocete), romances (romanţe), ballads (balade), folk theatre (teatru popular), carols (colinde), disenchantments (descântece), photos (fotografii)
Localitatea: Mândreşti (Teleneşti; R. Moldova), Suhuluceni (Teleneşti; R. Moldova), Coropceni (Teleneşti; R. Moldova), Chiştelniţa (Teleneşti; R. Moldova)
Raionul: Telenești
Descrierea conținutului: Lyric songs, New Year wishes, customs, nuptial orations, rhythmic shouts, proverbs, riddles, children's folklore, lyric memories, dirges, romanscea, ballads, popular dramatizations, carols, disenchantments, photo. Gathered in Mândrești, Suhuceni, Corobceni, Chiștelnița villages, Telenești district. Creations: cântece, urătură, ghicitori, obiceie, orații de nuntă, proverbe, strigături, folclorul copiilor, amintiri, bocet, romanțe, baladă, dramaturgia populară, descântece, conocrărie, foto.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1977 by Junghietu E., Izbaș Z., Leporda Z. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1977
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 203 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Mustea V., Stăvarache N., Bădărău V., Hadârcă, Nastas N.
Cercetători culegători: Junghietu E., Izbaș Z., Leporda Z.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL292
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL292_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 20-Sep-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul