Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 293, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ р-нул Теленешть, дин 1-31 аугуст 1977
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţie folclorică r-nul Teleneşti, din 1-31 august 1977 (Folkloric expedition in Teleneşti district, 1-31 August 1977)
Specii folclorice : tales (poveşti), riddles (ghicitori), children's folklore (folclorul copiilor), customs (obiceiuri etnografice), New Year wishes (urături şi hăituri), legends (legende), ballads (balade), disenchantments (descântece)
Localitatea: Ghiliceni (Teleneşti; R. Moldova), Cuciuoia (Teleneşti; R. Moldova), Căzăneşti (Teleneşti; R. Moldova), Hirişeni (Teleneşti; R. Moldova), Verejeni (Teleneşti; R. Moldova), Vadul-Leca (Teleneşti; R. Moldova)
Raionul: Telenești
Descrierea conținutului: Tales, riddles, children's folklore, customs, New Year wishes, legends, ballads, disenchantments. Gathered in Ghiliceni, Cucuoia, Căzănești, Hirișeni, Verejeni, Vadu-Leca villages, Telenești district. Creations: cântece, urătură, ghicitori, obiceie, orații de nuntă, proverbe, strigături, folclorul copiilor, amintiri, bocet, romanțe, baladă, dramaturgia populară, descântece, conocrărie, foto.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1977 by Băieșu N., Brânză I., Gavril L. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1977
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 94 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Huțanu S., Toderică E., Tihon E., Andronic N. Balan I., Rotaru I.
Cercetători culegători: Băieșu N., Brânză I., Gavril L.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL293
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL293_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 20-Sep-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul