Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 295, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ а секторулуй де фолклористикэ а Секцией де Етнографие ши историе а артей а АШ дин РССМ юние 1977
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţie folclorică a sectorului de folcloristică a Secţiei de Etnografie şi istorie a artei a AŞ din RSSM iunie 1977, r-nul Glodeni (Folkloric expedition of the Folklore Division of the Main Division of Ethnography and History of Art of A Sc of MSSR June 1977, Glodeni district)
Specii folclorice : tales (poveşti)
Localitatea: Cobani (Glodeni; R. Moldova), Limbenii-Vechi (Glodeni; R. Moldova), Hâjdieni (Glodeni; R. Moldova), Călineşti (Făleşti; R. Moldova)
Raionul: Glodeni, Făleşti
Descrierea conținutului: Tales. Gathered in Cubani, Limbenii-Vechi, Hâjdieni villages, Glodeni district, Călineşti village, Făleşti district. Creations: poveşti
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1977 by Botezatu Gh., Buruiană I., Moraru S. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1977
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 45 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Stocan P., Feraru L.,
Cercetători culegători: Botezatu G., Buruiană I., Moraru S.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL295
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL295_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 25-Sep-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul