Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 298, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ а АШ дин РССМ юние 1974, р-нeлe Чадыр-Лунгa, Комрат
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţie folclorică a sectorului de folcloristică a AŞ din RSSM iunie 1974, r-nele Ceadâr-Lunga, Comrat (Folkloric expedition of A Sc of MSSR, June 1974, Ceadâr-Lunga, Comrat districts)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), New Year wishes (urături şi hăituri), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), carols (colinde),, customs (obiceiuri etnografice), short stories (povestiri), tales (poveşti), lyric memories (amintiri; memorii lirice), legends (legende), ballads (balade), romances (romanţe), anecdotes (anecdote), rhythmic shouts (strigături)
Localitatea: Valea-Perjei (Taraclia; R. Moldova), Aluatu (Taraclia; R. Moldova), Balabanu (Taraclia; R. Moldova), Borceag (Cahul; R. Moldova)
Raionul: Ceadâr-Lunga, Comrat
Descrierea conținutului: Lyric songs, New Year wishes, nuptial orations, carols,, customs, short stories, tales, lyric memories, legends, ballads, romances, anecdotes, rhythmic shouts. Gathered in Valea-Perjei, Aluat, Balabanu villages, Ceadâr-Lunga district, Biruinţa village, Comrat district. Creations: cântece, urătură, colindă, obiceie, poveste, snoavă, oraţii de nuntă, balade, romanţe, amintiri, legende, strigături, anecdote.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1974 by Ciobanu I. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1974
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 217 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Vasilcan E., Şaiu E., Fazlî N., Guţan L.
Cercetători culegători: Botezatu G., Moraru S., Hâncu A.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL298
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL298_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 27-Sep-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul