Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 299, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ 1-31 аугуст 1978, р-н Кэушень
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţie folclorică 1-31 august 1978, r-n Căuşeni (Folkloric expedition 1-31 August, Căuşeni district)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), New Year wishes (urături şi hăituri), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), carols (colinde),, customs (obiceiuri etnografice), short stories (povestiri), tales (poveşti), lyric memories (amintiri; memorii lirice), legends (legende), ballads (balade), romances (romanţe), anecdotes (anecdote), rhythmic shouts (strigături)
Localitatea: Sălcuţa (Căuşeni; R. Moldova), Coşcalia (Căuşeni; R. Moldova), Chircăieşti (Căuşeni; R. Moldova)
Raionul: Căuşeni
Descrierea conținutului: Lyric songs, New Year wishes, nuptial orations, carols,, customs, short stories, tales, lyric memories, legends, ballads, romances, anecdotes, rhythmic shouts. Gathered in Sălcuţa, Coşcalia, Chircăieşti villages, Căuşeni district. Creations: cântece, urătură, colindă, obiceie, poveste, snoavă, oraţii de nuntă, balade, romanţe, amintiri, legende, strigături, anecdote.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1978 by Buruiană I., Putregai N. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1978
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 92 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"

Cercetători culegători: Buruiană I, Putregai N.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL299
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL299_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 1-Oct-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul