Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 301, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале фолклориче етнографиче адунате де Жунгиету Е ши Чиримпей В 1978
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale folclorice şi etnografice adunate de Junghietu E. şi Cirimpei V. (Folkloric and ethnographic materials gathered by Junghietu E. and Cirimpei V. 1978)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), New Year wishes (urături şi hăituri), carols (colinde), tales (poveşti), short stories (povestiri), anecdotes (anecdote), parables (parabole), customs (obiceiuri etnografice)
Localitatea: Sălcuţa (Căuşeni; R. Moldova), Răspopeni (Şoldăneşti; R. Moldova), Chipeşca (Şoldăneşti; R. Moldova), Olişcani (Şoldăneşti; R. Moldova)
Raionul: Rezina
Descrierea conținutului: Lyric songs, New Year wishes, carols, tales, short stories, anecdote-parable, customs. Gathered in Sălcuţa, Răspopeni, Chipeşca, Olişcani villages, Rezina district. Creations: cântece, urătură, colindă, poveste, anecdotă-parabolă, snoavă, obicei.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1978 by Junghietu E. and Cirimpei V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1978
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 109 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Burcă S., Cristea A. Cristea M.
Cercetători culegători: Junghietu E. and Cirimpei V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL301
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL301_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 2-Oct-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul