Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 303, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ сателе Опачь, Токуз, Тэнэторь, р-нул Кэушень, 1978
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţie folclorică satele Opaci, Tocuz, Tănători, r-nul Căuşeni, 1978 (Folkloric expedition from Opaci, Tocuz, Tănători villages, Căuşeni district 1978)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), New Year wishes (urături şi hăituri), disenchantments (descântece), customs (obiceiuri etnografice), short stories (povestiri), tales (poveşti), carols (colinde), short stories (povestiri), legends (legende), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), romances (romanţe), lyric memories (amintiri; memorii lirice), photos (fotografii)
Localitatea: Opaci (Căuşeni; R. Moldova), Tocuz (Căuşeni; R. Moldova), Tănătari (Căuşeni; R. Moldova)
Raionul: Căuşeni
Descrierea conținutului: Lyric songs, New Year wishes, disenchantments, customs, short stories, tales, carols, short stories, legends, nuptial orations, romances, lyric memories, foto. Gathered in Opaci, Tocuz, Tănătari villages, Căuşeni district. Creations: cântece, urătură, colindă, obiceie, poveste, snoavă, legende, descântece, oraţii, romanţe, amintiri.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1978 by Botezatu G., Rusnac I., Buzilă V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1978
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 124 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Cercat N., Căldare A., Ivanţâc A., Drăgan D., Drăgan I.
Cercetători culegători: Botezatu G., Rusnac I., Buzilă V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL303
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL303_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 4-Oct-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul