Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/ Inventar 3, Volum 309, Caiet f.n.
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ юние 1980
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediția folclorică iunie 1980 (Folkloric expedition June 1980)
Specii folclorice : fantastic tales (povestiri fantastice), short stories (povestiri), novelistic tales (povestiri nuvelistice), customs (obiceiuri etnografice), proverbs (proverbe), ballads (balade), epic songs (cântece epice), legends (legende), longing songs (cântece de dor), war songs (cântece de război), carols (colinde), disenchantments (descântece)
Localitatea: Baurci-Moldoveni (Cahul; R. Moldova), Manta (Cahul; R. Moldova)
Raionul: Cahul
Descrierea conținutului: Fantastic tales, short stories, novelistic tales, customs, proverbs, ballads, heroic epic songs, legends, longing songs, war songs, carols, disenchantments. Gathered in Baurci-Moldoveni and Manta villages, Cahul district, Stoianovca, Cantemir district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1980 by Botezatu G, Băieşu N. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1980
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 179 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Berilov N., Pascu I., Arseni A.
Cercetători culegători: Botezatu G, Băieşu N.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL309
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL309_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 21-Feb-2019
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul