Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/ Inventar 3, Volum 310, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [Експредиция фолклорикэ а АШ а РССМ ын райоанеле Вулкэнешть, Качул ши Кантемир. Аугуст 1979]
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [Expediţia folclorică a AŞ a RSSM în raioanele Vulcăneşti, Cahul şi Cantemir. August 1979] (Folkloric expedition of ASc of MSSR in Vulcăneşti, Cahul and Cantemir districts)
Specii folclorice : disenchantments (descântece), sorrow songs (cântece de jale), love songs (cântece de dragoste), lyric songs (cântece lirice), war songs (cântece de război), New Year wishes (urături şi hăituri), short stories (povestiri), legends (legende), tales (poveşti), anecdotes (anecdote), carols (colinde), children's folklore (folclorul copiilor), lyric memories (amintiri; memorii lirice), rhythmic shouts (strigături)
Localitatea: Câşliţa-Prut (Cahul; R. Moldova), Brânza (Cahul; R. Moldova)
Raionul: Vulcăneşti
Descrierea conținutului: Disenchantments, sorrow songs, lovs songs, lyric songs, war songs, New Year wishes, short stories, legends, tales, anecdotes, carols, children's folklore, lyric memories, rhythmic shouts. Gathered in Cîşliţa Prut, Brânza villages, Vulcăneşti district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1979 by Moraru S., Popa G. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1979
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 95 files. Not typical format (16.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Coteţ V., Lungu C., Nedelcu A., Necula M., Marii P., Vidraşnu N., Andoni E., Calga E., Dănoi E., Mocanu Şt.
Cercetători culegători: Moraru S.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL310
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL310_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 5-Nov-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul