Manuscrise | Expediţia folclorică a studenţilor anului I al facultăţii de litere a Institutului Pedagogic I. Creangă, condusă de S. Moraru, candidat în ştiinţe filologice, colaborator al AŞ al RSSM, în s. Vorniceni, r-nul Străşeni, de la 1-15 iunie 1979 (Folkloric expedition of the students of 1st grade of the Literature Faculty of the I. Creangă Pedagogical Institute, led by S. Moraru, PhD in philological sciences, researcher at ASc of MSSR, in Vorniceni village, Străşeni district, 1-15 June 1979)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/ Inventar 3, Volum 311, Caiet f.n.
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а студенцилор анулуи I ал факултэций де литере а Институтулуй Педагожик И. Крянгэ, кондусэ де С. Морару, кандидат ын штиинце филоложиче, колаборатор штиинцифик ал АШ ал РССМ, ын с. Ворничень, р-нул Стрэшень де ла 1-15 юние 1979
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a studenţilor anului I al facultăţii de litere a Institutului Pedagogic I. Creangă, condusă de S. Moraru, candidat în ştiinţe filologice, colaborator al AŞ al RSSM, în s. Vorniceni, r-nul Străşeni, de la 1-15 iunie 1979 (Folkloric expedition of the students of 1st grade of the Literature Faculty of the I. Creangă Pedagogical Institute, led by S. Moraru, PhD in philological sciences, researcher at ASc of MSSR, in Vorniceni village, Străşeni district, 1-15 June 1979)
Specii folclorice : sorrow songs (cântece de jale), longing songs (cântece de dor), rhythmic shouts (strigături), love songs (cântece de dragoste), lyric poetry (poezie lirică), folklorized romances (romanţe folclorizate), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), carols (colinde), disenchantments (descântece), riddles (ghicitori), customs (obiceiuri etnografice)
Localitatea: Vorniceni (Străşeni; R. Moldova)
Raionul: Străşeni
Descrierea conținutului: Sorrow songs, longing songs, rhythmic shouts, love songs, lyric poetry, folklorized romances, wedding orations, carols, disenchantments, riddles, customs. Gathered in Vorniceni village, Străşeni district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1979 by Moraru S., Moraru S., Druţă S., Dogotari M., Beredineanu I., Iordachi E. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1979
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 23 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Zestre E., Rusu M., Luca V.
Cercetători culegători: Moraru S., Druţă S., Dogotari M., Beredineanu I., Iordachi E.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL311
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL311_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 5-Nov-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul