Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/ Inventar 3, Volum 312, Caiet f.n.
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а Институтулуй де лимбэ ши литературэ а АШ дин РСС Молд. 1980
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a Institutului de limbă şi literatură a AŞ a RSS Mold. 1980 (Folkloric expedition of the Institute of Language and Literature of A Sc of Mold. SSR)
Specii folclorice : satirical songs (cântece satirice), customs (obiceiuri etnografice), proverbs (proverbe), lyric songs (cântece lirice), ballads (balade), epic songs (cântece epice), nuptial songs (cântece de nuntă), New Year wishes (urături şi hăituri), historical songs (cântece istorice), carols (colinde), hunting songs (cântece vânătoreşti)
Localitatea: Frecăţei/Limanscoe (Reni; r. Odesa; Ucraina)
Raionul: Reni
Descrierea conținutului: Satyrical songs, customs, proverbs, lyric songs, ballads, heroic epic songs, wedding songs, New Year wishes, historical songs, carols, hunting songs. Gathered in Frecăţei (Limanscoe) village, Reni district, Odesa region.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1980 by Hâncu A. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged based on literary species in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1980
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 65 files. Not typical format (14 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Harabagi T., Roşu I., Galovi E., Roşca E., Caracascal V., Jeca N., Caravasile E., Lungu M.
Cercetători culegători: Hâncu A.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL312
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL312_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 21-Feb-2019
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul