Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 319, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ дин аугуст 1981, райоанеле Бричень, Окница
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică din august 1981, raioanele Briceni, Ocniţa (Folkloric expedition, August 1981, Briceni, Ocniţa districts)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), photos (fotografii), legends (legende), tales (poveşti), carols (colinde), New Year wishes (urături şi hăituri), lyric memories (amintiri; memorii lirice), rhythmic shouts (strigături), short stories (povestiri), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Grimăncăuţi (Briceni; R. Moldova), Sireuţi/Şirăuţi (Briceni; R. Moldova), Larga (Briceni; R. Moldova), Cepeleuţi (Edineţ; R. Moldova), Bârnova (Ocniţa; R. Moldova), Hădărăuţi (Ocniţa; R. Moldova)
Raionul: Briceni, Ocnița
Descrierea conținutului: Lyric songs, photo, legends, tales, carols, New Year wishes, lyric memories, rhythmic shouts, short stories, nuptial orations. Gathered in Grimăncăuţi, Sireuţi, Larga villages, Briceni district; Cepeleuţi, Bârnova, Hădărăuţi villages, Ocniţa district. Creations: cântece, foto, amintiri, urătură, poveste, colindă, legende, povestiri, strigături, oraţii, povestiri, snoave.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1981 by Moraru S., Buruiană I, Secăreanu Şt. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the informant told them to the investigator
Datarea materialului: 1981
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 100 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Vacari F., Pernei Şt., Berzoi V., Gâra M., Mocanu V.
Cercetători culegători: Moraru S., Buruiană I, Secăreanu Şt.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL319
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL319_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 11-Oct-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul