Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 322, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ 1980
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediție folclorică, 1980
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), New Year wishes (urături şi hăituri), customs (obiceiuri etnografice), rhythmic shouts (strigături), children's folklore (folclorul copiilor), short stories (povestiri), tales (poveşti), riddles (ghicitori), carols (colinde), customs (obiceiuri etnografice), folk theatre (teatru popular), photos (fotografii), lyric poetry (poezie lirică), romances (romanţe), disenchantments (descântece), legends (legende)
Localitatea: Hiliuţi (Făleşti; R. Moldova), Vadul lui Isac (Cahul; R. Moldova), Al. I. Cuza/Suvorov (Cahul; R. Moldova), Sălcuţa (Căuşeni; R. Moldova)
Raionul: Făleşti, Vulcăneşti, Căuşeni
Descrierea conținutului: Lyric songs, New Year wishes, customs, rhythmic shouts, children's folklore, short stories, tales, riddles, carols, customs, popular dramatizations, photo, poems, romances, disenchantments, legends. Gathered in Hiliuţi village, Făleşti district, Vadul lui Isac, Suvorov villages, Vulcăneşti district, Sălcuţa village, Căuşeni district. Creations: cântece, urătură, ghicitori, colindă, folclorul copiilor, romanţe, obiceie, poveste, snoavă, teatru folcloric, foto, poeme, legende, descântece.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1980 by Filip I., Botezatu Gh., Băieşu N., Răileanu N. Cirimpei V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1980
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 87 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Berlinschi D., Păvăleanu p., Nicchiforeac A., Prusneac L., Iacobăţ V., Ţurcanu Gr.
Cercetători culegători: Filip I., Botezatu G., Băieşu N., Răileanu N. Cirimpei V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL322
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL322_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 15-Oct-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul