Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 327, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Практика фолклорикэ дин юлие 1981 сателе Бокша, Рисипень, Извоаре р-нул Фэлешть
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Practică folclorică din iulie 1981 satele Bocşa, Risipeni, Izvoare, r-nul Făleşti (Folkloric practice in July 1981 in Bocşa, Risipeni, Izvoare villages, Făleşti district)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), New Year wishes (urături şi hăituri), customs (obiceiuri etnografice), rhythmic shouts (strigături), children's folklore (folclorul copiilor), riddles (ghicitori), carols (colinde), folk theatre (teatru popular), lyric memories (amintiri; memorii lirice), curses (blesteme), dirges (bocete), sayings (zicători), anecdotes (anecdote), tales (poveşti), romances (romanţe)
Localitatea: Bocşa (Făleşti; R. Moldova), Risipeni (Făleşti; R. Moldova), Izvoare (Făleşti; R. Moldova)
Raionul: Fălești
Descrierea conținutului: Lyric songs, New Year wishes, customs, rhythmic shouts, children's folklore, riddles, carols, popular dramatizations, lyric memories, curses, dirges, sayings, anecdotes, tales, romance. Gathered in Bocşa, Risipeni, Izvoare villages, Făleşti district. Creations: cântece, urătură, ghicitori, colindă, folclorul copiilor, obiceie, teatru folcloric, amintiri, strigături, fărâmituri de limbă, bocet, zicători, anecdote, poveste, romanţă.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1981 by Moraru S., Niculea F., Bârnaz G., Nistreanu N., Rusu L. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1981
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 95 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Mocanu M., Bobu E., Gugulean L., Lungu V., Znagovan R.
Cercetători culegători: Moraru S., Niculea F., Bârnaz G., Nistreanu N., Rusu L.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL327
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL327_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 18-Oct-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul