Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 328, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Практикэ фолклорикэ петрекутэ ын юлие 1981
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Practică folclorică petrecută în iulie 1981 (Folkloric practice, July, 1981)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), children's folklore (folclorul copiilor), folk theatre (teatru popular), tales (poveşti), romances (romanţe), proverbs (proverbe), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), carols (colinde), New Year wishes (urături şi hăituri), lyric memories (amintiri; memorii lirice), disenchantments (descântece)
Localitatea: Bocşa (Făleşti; R. Moldova), Risipeni (Făleşti; R. Moldova), Izvoare (Făleşti; R. Moldova)
Raionul: Fălești
Descrierea conținutului: Lyric songs, children's folklore, popular dramatizations, tales, romances, proverbs, nuptial orations, carols, New Year wishes, lyric memories, disenchantments. Gathered in Bocșa, Risipeni, Izvoare villages, Fălești district. Creations: cântece, descântece, conocării, amintiri, folclorul copiilor, urătură, teatru popular, poveste, romanță, proverbe, colindă.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1981 by Moraru S., Russu T., Botnaru V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1981
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 111 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Rotaru F., Argheni D., Andriuță I., Burduja L., Butnăraș M.
Cercetători culegători: Moraru S., Russu T., Botnaru V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL328
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL328_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 19-Oct-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul