Manuscrise | Practică folclorică a studentelor Dorojan V. și Ceban V., an 1, grupa 2, Institutul Pedagogic I. Creagă, în s. Nicoreni, r-n Drochia 1982 (Folkloric practice by students Dorojan V. And Ceban V., year 1 group 2 gathered, Pedagogical Institute I. Creangă in Nicoreni village, Drochia district, 1982)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 333, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Практикэ фолклорикэ а студентелор Дорожан В. ши Чебан В. Ан 1, група 2 , Институтул педагожик И Крянгэ, ын с Никорень, р-н Дрокия, 1982
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Practică folclorică a studentelor Dorojan V. și Ceban V., an 1, grupa 2, Institutul Pedagogic I. Creagă, în s. Nicoreni, r-n Drochia 1982 (Folkloric practice by students Dorojan V. And Ceban V., year 1 group 2 gathered, Pedagogical Institute I. Creangă in Nicoreni village, Drochia district, 1982)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), children's folklore (folclorul copiilor), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), carols (colinde), New Year wishes (urături şi hăituri), riddles (ghicitori), dirges (bocete), ballads (balade), lyric memories (amintiri; memorii lirice), short stories (povestiri), romances (romanţe), disenchantments (descântece), anecdotes (anecdote)
Localitatea: Nicoreni (Drochia; R. Moldova)
Raionul: Drochia
Descrierea conținutului: Lyric songs, children's folklore, nuptial orations, carols, New Year wishes, riddles, dirges, ballads, lyric memories, short stories, romances, disenchantments, anecdotes. Gathered in Nicoreni village, Drochia district. Creations: cântece, descântece, conocării, strigături, amintiri, folclorul copiilor, urătură, balade, snoave, ghicitori, bocet, anecdote.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1982 by Moraru S. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1982
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 121 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Onea A., Eremia A., Eladi V., Grimaliuc S, Dorojan V.
Cercetători culegători: Moraru S.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL333
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL333_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 23-Oct-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul