Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 337, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ pe anul 1981
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediție folclorică pe anul 1981 (Folkloric expedition, 1981)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), New Year wishes (urături şi hăituri)
Localitatea: Alexăndreni (Edineţ; R. Moldova), Parcova (Edineţ; R. Moldova)
Raionul: Edineț
Descrierea conținutului: Lyric songs, New Year wishes. Gathered in Alexandreni, Parcova villages, Edineț district. Creations: cântece, plugușor haiducesc.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1981 by Băieșu N., Hâncu A. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the informant told them to the investigator
Datarea materialului: 1981
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 9 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ciolac A.
Cercetători culegători: Băieșu N., Hâncu A.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL337
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL337_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 26-Oct-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul