Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 342, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедицие фолклорикэ 1982, р-неле Сорока, Каменка
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediție folclorică 1982, r-nele Soroca, Camenca (Folkloric expedition 1982, in Soroca, Camenca districts)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), short stories (povestiri), New Year wishes (urături şi hăituri), carols (colinde), customs (obiceiuri etnografice), tales (poveşti), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Vasilcău (Soroca; R. Moldova), Bezeni (Floreşti; R. Moldova), Izvoare (Floreşti; R. Moldova), Vărăncău (Soroca; R. Moldova), Temeleuţi (Floreşti; R. Moldova)
Raionul: Soroca, Florești, Florești
Descrierea conținutului: Lyric songs, short stories, New Year wishes, carols, customs, tales, nuptial orations. Gathered in Vasilcău village, Soroca district, Bezeni- Izvoare villages, Florești district, Izvoare, Slobozia-Vărăncău villages, Soroca district, Temeleuți village, Camenca district. Creations: obiceie, orații de nuntă, ghicitori, strigături, bocet, urătură, colindă.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1982 by Hâncu A, Botezatu Gh. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1982
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 82 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ciolac I., Dugheanu P.
Cercetători culegători: Hâncu A., Botezatu Gh
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL342
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL342_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 26-Oct-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul