Manuscrise | Expediţia folclorică a sectorului de folcloristică al Secţiei de etnografie şi istoria artelor a A Şt din RSSM. 1-31 august 1976. R-nul Făleşti RSSM (The folkloric expedition of the Folkloric Division of the Main Division of Ethnography and History of Arts of the A Sc of MSSR. 1-31 August 1976, Făleşti district MSSR)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 343, Caiet 3
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а секторулуй де фолклористикэ ал Секцией де етнографие ши историа артелор а АШ дин РССМ. 1-31 аугуст 1976. р-нул Фэлешть РССМ
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a sectorului de folcloristică al Secţiei de etnografie şi istoria artelor a A Şt din RSSM. 1-31 august 1976. R-nul Făleşti RSSM (The folkloric expedition of the Folkloric Division of the Main Division of Ethnography and History of Arts of the A Sc of MSSR. 1-31 August 1976, Făleşti district MSSR)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), lyric memories (amintiri; memorii lirice)
Localitatea: Obreja Veche (Făleşti; R. Moldova)
Raionul: Fălești
Descrierea conținutului: Lyric songs, lyric memories. Gathered in Obreja-Veche village, Fălești district. Creations: Cântec: 1-46; Amintiri: 47-48.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1976 by Botezatu Gh., Buruiană I., Mamaliga I. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1976
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 82 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Tonofrei E., Câșleanu r., Butuc L., Terenov A., Paladii N.
Cercetători culegători: Botezatu G., Buruiană I., Mamaliga I.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL343
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL343_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 13-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul