Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 345, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ дин анул 1983 ын районул Котовский
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică din anul 1983 în raionul Cotovschi (The folkloric expedition of 1983 to Cotovschi district)
Specii folclorice : legends (legende), lyric songs (cântece lirice), customs (obiceiuri etnografice), ballads (balade), tales (poveşti), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), proverbs (proverbe), riddles (ghicitori), New Year wishes (urături şi hăituri), disenchantments (descântece)
Localitatea: Corneşti (Hânceşti; R. Moldova), Paşcani (Hânceşti; R. Moldova), Cărpineni (Hânceşti; R. Moldova), Bălceana (Hânceşti; R. Moldova), Pereni (Hânceşti; R. Moldova)
Raionul: Cotovsc
Descrierea conținutului: Legends, lyric songs, customs, ballads, tales, nuptial orations, proverbs, Riddles, New Year wishes, disenchantments. Gathered in Cornești, Pașcani; Cărpineni, Vâlceană, Pereni villages, Cotovsc district. Follow up from the previous volume and notebook. Creations: Legendă:1-3,12,15-18, 32-34, 42-44, Cântec: 4,7-9,14, 28, Obicei:5-6,27, 37,Baladă: 10,15-22,35,Poveste: 11, 29, 31,36,39-41, Orație: 13, Proverbe:23, Urătură:26, Descântec: 30,38.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1983 by Botezatu G., Curuci L. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1983
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 81 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Istratii I., Berdsu p., Goban N.
Cercetători culegători: Botezatu G., Curuci L.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL345
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL345_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 13-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul