Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 348, Caiet
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ ын районул Фэлешть дин 1-30 септембрие 1984
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică în raionul Făleşti din 1-30 septembrie 1984 (Folkloric expedition in Făleşti district, 1-30 September 1984)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), rhythmic shouts (strigături), love songs (cântece de dragoste), children's folklore (folclorul copiilor), humorous songs (cântece umoristice), nuptial songs (cântece de nuntă), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), ballads (balade), joke songs (cântece de glumă), sorrow songs (cântece de jale), satirical songs (cântece satirice), riddles (ghicitori), disenchantments (descântece), legends (legende), war songs (cântece de război), New Year wishes (urături şi hăituri), tales (poveşti), stories (snoave), carols (colinde), folklorized romances (romanţe folclorizate), historical traditions (tradiţii istorice)
Localitatea: Ilenuţa (Făleşti; R. Moldova), Pânzăreni (Făleşti; R. Moldova)
Raionul: Fălești
Descrierea conținutului: Lyric songs, rhythmic shouts, love songs, children's folklore, humorous songs, wedding songs, wedding orations, ballads, joke songs, sorrow songs, satyrical songs, riddles, disenchantments, legends, war songs, New Year wishes, tales, stories, carols, folklorized romances, historical traditions. Gathered in Ilineuca, Pânzăreşti villages, Făleşti district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1984 by Moraru S., Curuci L. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.

Datarea materialului: 1984
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 136 files (made from bound white sheets of papers, hand or typewritten). Not typical format (20 cm x 16 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Macovschi P., Capusteac A., Ional I., Capusteac M., Andrei S., Calcavura V., Macovschi E., Antoci Ş., Fală V., Ion E., Cojocaru E., Hasnaş M.
Cercetători culegători: Moraru S., Curuci L.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL348
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL348_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 22-Mar-2019
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul