Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 351, Caiet 1-a
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а АЩ а РСС Молдовенещть Институтул де лимбэ ши литературэ секторул де фолклор. Анул 1984. 1-15 аугуст. Р-неле: Рышкань
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a A Şt a RSS Moldovenenşti Institutul de limbă şi literatură sectorul de folclor. Anul 1984. 1-15 august. R-nele: Râşcani (The folkloric expedition of the Asc of Moldovan SSR, The Institute of Language and Literature, The Folkloric Division. Year: 1984. 1-15 August. Districts: Râşcani)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), customs (obiceiuri etnografice), dirges (bocete), carols (colinde), New Year wishes (urături şi hăituri), disenchantments (descântece), children's folklore (folclorul copiilor), ballads (balade)
Localitatea: Pârjota (Râşcani; R. Moldova), Văratic (Râşcani; R. Moldova), Şaptebani (Râşcani; R. Moldova), Hâjdieni (Glodeni; R. Moldova)
Raionul: Râșcani, Glodeni
Descrierea conținutului: Lyric songs, customs, dirges, carols, New Year wishes, disenchantments, children's folklore, ballads. Gathered in Pârjota, Varatic, Șaptebani villages, Râșcani district, Hâjdieni village, Glodeni district. Creations: Cântec: 1,7-8.10-13,15-16,18-23,30-32, Obiceie: 2-6,24, 28-29, 34-38, 40, Bocet: 9, Colindă: 14, Urătură: 17, Descântec:25-27, Folclorul copiilor: 33, Baladă: 39.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1984 by Hâncu A., Filip I., Buruiană I., Botezatu G. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1984
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 51 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Burduc E., Galuc A., Mandalache L., Șalaru A., Motelică I., Bigdan P.
Cercetători culegători: Botezatu G., Hâncu A., Filip I., Buruiană I.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL351
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL351_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 13-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul