Manuscrise | Practică folclorică a studentelor Bondari L. şi Musteaţă E. de la Institututul Pedagogic Ion Creangă. Conducător: Moraru S.G. Satul Zberoaia, r-nul Nisporeni. 1-13 iulie 1985 (Folkloric practice of students Bondari L. and Musteaţă E. of Ion Creangă Pedagogical Institute. Supervisor: Moraru S.G. Zberoaia village, Nisporeni district 1-13 July 1985)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 353, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Практика фолклорикэ а стуентелор Бондарь Л. ши Мустяцэ Е. де ла Институтул Педагожик Ион Крянгэ. Кондукэтор: Морару С.Г. Сатул Збероая, р-нул Ниспорень 1-13 юлие 1985
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Practică folclorică a studentelor Bondari L. şi Musteaţă E. de la Institututul Pedagogic Ion Creangă. Conducător: Moraru S.G. Satul Zberoaia, r-nul Nisporeni. 1-13 iulie 1985 (Folkloric practice of students Bondari L. and Musteaţă E. of Ion Creangă Pedagogical Institute. Supervisor: Moraru S.G. Zberoaia village, Nisporeni district 1-13 July 1985)
Specii folclorice : folklorized romances (romanţe folclorizate), lyric songs (cântece lirice), love songs (cântece de dragoste), ballads (balade), riddles (ghicitori), children's folklore (folclorul copiilor), New Year wishes (urături şi hăituri), legends (legende), lyric memories (amintiri; memorii lirice), joke songs (cântece de glumă), sorrow songs (cântece de jale), rhythmic shouts (strigături), anecdotes (anecdote)
Localitatea: Zberoaia (Nisporeni; R. Moldova)
Raionul: Nisporeni
Descrierea conținutului: Folklorized romances, lyric songs, love songs, ballads, riddles, children's folklore, New Year wishes, legends, lyric memories, joke songs, sorrow songs, rhythmic shouts, anecdotes. Gathered in Zberoaia village, Nisporeni district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1985 by Moraru S., Bondari L., Musteaţă E. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1985
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 54 files. Not typical format (20 cm x 17 cm)
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Arnăut M., Arnăut N., Papuc A., Lupu G., Pârlici N., Dari C., Savina N., Pârlici L., Pârlici I., Roşu E., Susanu Z., Lungu S., Ceban A., Baraboi I., Lupu V., Grăhii B.
Cercetători culegători: Moraru S., Bondari L., Musteaţă E.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL353
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL353_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 28-Mar-2019
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul