Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 353, Caiet 4
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Кулегэторь: Спиваченко Лидия; Бистрика Светлана. Конд. С. Морару
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Culegători: Spivacenco Lidia; Bistrica Svetlana, Cond. S. Moraru (Collectors: Spivacenco Lidia, Bistrica Svetlana, Supervisor S. Moraru)
Specii folclorice : legends (legende), New Year wishes (urături şi hăituri), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), carols (colinde), lyric songs (cântece lirice), disenchantments (descântece), children's folklore (folclorul copiilor)
Localitatea: Lipoveni (Cimişlia; R. Moldova)
Raionul: Cimişlia
Descrierea conținutului: Legends, New Year wishes, wedding orations, carols, lyric songs, disenchantments, children's folklore. Gathered in Lipoveni village.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1985 by Moraru S., Bistrica S., Spivacenco L. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1985
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 19 files. Not typical format (20 cm x 17 cm)
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Dutcovschi, A., Caroi A., Lica N., Petrache S., Plămădeală M., Mihalache E., Bortă Z., Plămădeală F., Caroi L., Pîntea M.
Cercetători culegători: Moraru S., Bistrica S., Spivacenco L.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL353
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL353_NBK004
Data de creare a copiilor principale: 28-Mar-2019
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul