Manuscrise | Caiet (de) cu folclor din s. Zăbriceni, r-nul Edineţ cules de Iazloviţcaia T. (Notebook (of) with folklore from Zăbriceni village, Edineţ district gathered by Iazloviţcaia T.)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 353, Caiet 6
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Кает (де) ку фолклор дин с. Зэбричень р-нул Единец кулес де Язловицкая Т.
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Caiet (de) cu folclor din s. Zăbriceni, r-nul Edineţ cules de Iazloviţcaia T. (Notebook (of) with folklore from Zăbriceni village, Edineţ district gathered by Iazloviţcaia T.)
Specii folclorice : lyric memories (amintiri; memorii lirice), sorrow songs (cântece de jale), love songs (cântece de dragoste), longing songs (cântece de dor), joke songs (cântece de glumă)
Localitatea: Zăbriceni (Edineţ; R. Moldova)
Raionul: Edineţ
Descrierea conținutului: Lyric memories, sorrow songs, love songs, longing songs, joke songs. Gathered in Zăbriceni village, Edineţ district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1985 by Moraru S., Iazloviţcaia T. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1985
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 9 files. Not typical format (20 cm x 17 cm)
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ortan M., Boraia N.,
Cercetători culegători: Moraru S., Iazloviţcaia T.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL353
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL353_NBK006
Data de creare a copiilor principale: 28-Mar-2019
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul