Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 362, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ дин 1-30 септембрие 1986
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică din 1-30 septembrie 1986 (Folkloric expedition of 1-30 September 1986)
Specii folclorice : love songs (cântece de dragoste), city songs (cântece orăşeneşti), short stories (povestiri), carols (colinde), customs (obiceiuri etnografice), legends (legende), historical traditions (tradiţii istorice), lyric songs (cântece lirice), folklorized romances (romanţe folclorizate), war songs (cântece de război), longing songs (cântece de dor), fantastic tales (povestiri fantastice), anecdotes (anecdote), stories (snoave), sorrow songs (cântece de jale), social songs (cântece sociale), dance songs (cântece de joc), riddles (ghicitori), children's folklore (folclorul copiilor), sayings (zicători), novelistic tales (povestiri nuvelistice), joke songs (cântece de glumă), epic songs (cântece epice)
Localitatea: Năpadova (Floreşti; R. Moldova), Salcia (Şoldăneşti; R. Moldova), Climăuţii de Jos (Şoldăneşti; R. Moldova)
Raionul: Camenca, Șoldănești
Descrierea conținutului: Main creations according to the comprehensive list of literary species included at the end of the notebook, ff. 249-252: love songs, city songs, short stories, carols, customs, legends, historical traditions, lyric songs, folklorized romances, war songs, longing songs, fantastic tales, anecdotes, stories, sorrow songs, social songs, dance songs, riddles, children's folklore, sayings, novelistic tales, joke songs, heroic epic songs. Gathered in Napadova village, Camenca district, Salcia and Climeuţi villages, Cernenco (Șoldănești) district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1986 by Junghietu E., Moraru S. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1986
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 252 hand-written files (made of several smaller notebooks whose covers were removed and white sheets of papers). Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: 20 informants from Camenca, Cernenco (Șoldănești) districts, according to the list appended at the end of the notebook, ff. 249-252
Cercetători culegători: Junghietu E., Moraru S.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL362
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL362_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 28-Sep-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul