Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 365, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а Институтулуй де лимбэ ши литературэ а АШ а РССМ 16-31 аугуст 1986. Район Сорока
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a Institutului de Limbă şi Literatură a AŞ a RSSM 16-31 august 1986. Raionul Soroca (Folkloric expedition of the Institute of Language and Literature of the A Sc of MSSR, 16-21 August 1986. Soroca district)
Specii folclorice : carols (colinde), lyric songs (cântece lirice), love songs (cântece de dragoste), New Year wishes (urături şi hăituri), fantastic tales (povestiri fantastice), novelistic tales (povestiri nuvelistice), legends (legende), Chiraleisa (liturgical formula)
Localitatea: Pârliţa (Soroca; R. Moldova), Voloave (Soroca; R. Moldova), Rădulenii Vechi (Floreşti; R. Moldova)
Raionul: Soroca, Florești
Descrierea conținutului: Continuation from the previous notebook. Carols, lyric songs, love songs, New Year wishes, fantastic tales, novelistic tales, legends, Chiraleisa (liturgical formula). Gathered in Pârliţa, Voloave villages, Soroca district, Rădulenii Vechi, Floreşti district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1986 by Botezatu, G., Hâncu A.. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1986
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 87 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Cojocaru M., Vameş T., Ilieş M., Vameş I., Storoşuc P., Gane I., Florea M.,
Cercetători culegători: Botezatu, G., Hâncu A
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL365
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL365_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 30-Jan-2019
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul