Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 367, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ дин юние 1986 ын р. Сорока
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică din iunie 1986 în r. Soroca (Folkloric expedition of June 1986 in Soroca district)
Specii folclorice : customs (obiceiuri etnografice), New Year wishes (urături şi hăituri), carols (colinde), lyric songs (cântece lirice), nuptial songs (cântece de nuntă), disenchantments (descântece), legends (legende), tales (poveşti), historical stories (povestiri istorice), ballads (balade), folklorized romances (romanţe folclorizate), folk theatre (teatru popular), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), proverbs (proverbe), sayings (zicători), photos (fotografii)
Localitatea: Parcani (Soroca; R. Moldova), Schineni (Soroca; R. Moldova)
Raionul: Soroca
Descrierea conținutului: Main creations according to the contents list at ff. 193-195: customs, New Year wishes, carols, lyric songs, wedding songs, disenchantments, legends, tales, historical stories, ballads, folklorized romances, folk theatre, wedding orations/farewells, proverbs and sayings, photos. Gathered in Parcani and Schineni villages, Soroca district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1986 by Botezatu, G., Băieşu, N. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1986
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 97 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Postolachi L., Cojocar V., Ciobanu V., Scârbaci I., Popescu G., Zubatâi C., Marcu A., Colesnic E.
Cercetători culegători: Botezatu, G., Băieşu, N.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL367
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL367_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 30-Jan-2019
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul