Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 369, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале фолклориче кулесе де С.Г. Морару
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale folclorice culese de S.G. Moraru (Folkloric materials collected by S.G. Moraru)
Specii folclorice : legends (legende), New Year wishes (urături şi hăituri), satirical songs (cântece satirice), lyric memories (amintiri; memorii lirice), lyric letters (scrisori lirice), enchantments (incantaţii), joke songs (cântece de glumă), fantastic tales (povestiri fantastice), short stories (povestiri), love songs (cântece de dragoste), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), folklorized romances (romanţe folclorizate), sorrow songs (cântece de jale), carols (colinde), children's folklore (folclorul copiilor), disenchantments (descântece), riddles (ghicitori), ballads (balade), anecdotes (anecdote), sayings (zicători)
Localitatea: Bursuc (Floreşti; R. Moldova), Unchiteşti (Floreşti; R. Moldova), Sănătăuca (Floreşti; R. Moldova)
Raionul: Camenca
Descrierea conținutului: Legends, New Year wishes, satyrical songs, lyric memories, lyric letters, magical incantations, joke songs, fantastic tales, short stories, love songs, wedding orations, folklorized romances, sorrow songs, carols, children's folklore, disenchantments, riddles, ballads, anecdotes, sayings. Gathered in Bursuc, Unchiteşti, Sănătăuca villages, Camenca district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1985 and 1986 by Moraru S. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1985
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 94 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: 19 informants from Camenca district, listed at the end of the last notebook of the volume, ff. 235-236
Cercetători culegători: Moraru S.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL369
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL369_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 30-Jan-2019
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul