Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 369, Caiet 2
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [Материале фолклориче кулесе де С.Г. Морару]
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [Materiale folclorice culese de S.G. Moraru] (Folkloric materials collected by S.G. Moraru)
Specii folclorice : love songs (cântece de dragoste), joke songs (cântece de glumă), sorrow songs (cântece de jale), satirical songs (cântece satirice), humorous songs (cântece umoristice), longing songs (cântece de dor), drinking songs (cântece de pahar), war songs (cântece de război), folklorized romances (romanţe folclorizate), riddles (ghicitori), beliefs (credinţe populare), lyric memories (amintiri; memorii lirice), children's folklore (folclorul copiilor), enchantments (incantaţii), sayings (zicători), parables (parabole), ballads (balade), fantastic tales (povestiri fantastice)
Localitatea: Pohoarna (Şoldăneşti; R. Moldova)
Raionul: Șoldănești
Descrierea conținutului: Love songs, joke songs, sorrow songs, satyrical songs, humorous songs, longing songs, drinking songs, war songs, folklorized romances, riddles, beliefs, lyric memories, children's folklore, magical incantations, sayings, parables, ballads, fantastic tales. Gathered in Pohoarna village, Șoldănești (Cernenco) district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1985 and 1986 by Moraru S. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1985
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 96 files. Not typical format (20 cm x 16 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: 10 informants from Șoldănești (Cernenco) district, listed at the end of the last notebook of the volume, ff. 237-238
Cercetători culegători: Moraru S.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL369
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL369_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 30-Jan-2019
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul