Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 372, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а Институтулуй де лимбэ ши литературэ а АШ а РССМ. 15-30 юние 1985, РССУ, реж. Чернэуць
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a Institutului de limbă şi literatură a AŞ a RSSM. 15-30 iunie 1985, RSSU, reg. Cernăuţi (Folkloric expedition of the Institute of Language and Literature of A Sc of MSSR. 1-15 June 1985. USSR, Cernăuţi region)
Specii folclorice : rhythmic shouts (strigături), lyric memories (amintiri; memorii lirice), lyric songs (cântece lirice), tales (poveşti), dirges (bocete), children's folklore (folclorul copiilor), carols (colinde), New Year wishes (urături şi hăituri), disenchantments (descântece)
Localitatea: Igeşti/Ijeşti (Storojineţ; r. Cernăuţi; Ucraina), Cupca (Adâncata/Hliboca; r. Cernăuţi; Ucraina), Pătrăuţii de Sus (Storojineţ; r. Cernăuţi; Ucraina), Boian (Noua Suliţă; r. Cernăuţi; Ucraina)
Raionul: Storojineț, Hliboca, Novoselița
Descrierea conținutului: Main creations, according to the comprehensive list at f. 153: rhythmic shouts, lyric memories, lyric songs, tales, dirges, children's folklore, carols, New Year wishes, disenchantments. Gathered in Ijeşti village, Storojineţ district, Cupca village, Hliboca district, Pătrăuţii de Sus, Boian villages, Novoseliţa district, Cernăuţi region, USSR.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in June 1985 by Hâncu A. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1985
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 153 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Buta, A., Buta R., Scripa I., Voloşchir L., Timiş V. and others
Cercetători culegători: Hâncu A.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL372
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL372_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 26-Nov-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul