Manuscrise | Expediţia folclorică din 20-30 iunie 1984 în raionul Rezina, s. Peceştea. (Folkloric expedition of 20-30 June 1984 in Rezina district, Peceştea village)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 374, Caiet 3
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ дин 20-30 юние 1984 ын районул Резина, с. Печештя
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică din 20-30 iunie 1984 în raionul Rezina, s. Peceştea. (Folkloric expedition of 20-30 June 1984 in Rezina district, Peceştea village)
Specii folclorice : ballads (balade), love songs (cântece de dragoste), lyric songs (cântece lirice), humorous songs (cântece umoristice), war songs (cântece de război), joke songs (cântece de glumă), outlawry songs (cântece de haiducie), carols (colinde), legends (legende), New Year wishes (urături şi hăituri), sayings (zicători), sorrow songs (cântece de jale), drinking songs (cântece de pahar), customs (obiceiuri etnografice), riddles (ghicitori), lyric poetry (poezie lirică)
Localitatea: Pecişte (Rezina; R. Moldova)
Raionul: Rezina
Descrierea conținutului: Ballads, love songs, lyric songs, humorous songs, war songs, joke songs, outlawry songs, carols, legends, New Year wishes, sayings, sorrow songs, drinking songs, customs, riddles, lyric poetry. Gathered in Peceştea village, Rezina district. The creations are recorded from informants not in the original context of performance.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1984 by Băieşu N and pupils from Chişinău. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1984
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 46 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Pleşca T., Gumeni F., Efrem I., Anghel I., Galbură S., Strungari E., Musteaţă T., Uroci P., Poşoţcaia N., Chirtoacă A., Musteaţă K.,
Cercetători culegători: Băieşu N and pupils from Chişinău
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL374
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL374_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 26-Nov-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul