Manuscrise | Caiet la practica folclorică al studentelor anului I de la Universitatea de Stat V.I. Lenin Andronic Aurica, Zgârbaci Ana iulie 1987 (Notebook for folkloric practice of the 1st grade students from the V.I. Lenin State University, Andronic Aurica, Zgârbaci Ana, July 1987)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 378, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Кает ла практика фолклорикэ ал студентелор анулуй I де ла Университатя де Стат В.И. Ленин Андроник Аурика, Згырбач Ана юлие 1987
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Caiet la practica folclorică al studentelor anului I de la Universitatea de Stat V.I. Lenin Andronic Aurica, Zgârbaci Ana iulie 1987 (Notebook for folkloric practice of the 1st grade students from the V.I. Lenin State University, Andronic Aurica, Zgârbaci Ana, July 1987)
Specii folclorice : New Year wishes (urături şi hăituri), sorrow songs (cântece de jale), lyric memories (amintiri; memorii lirice), lyric songs (cântece lirice), disenchantments (descântece), legends (legende), carols (colinde), riddles (ghicitori), rhythmic shouts (strigături), children's folklore (folclorul copiilor), dirges (bocete)
Localitatea: Tătărăuca Veche (Soroca; R. Moldova)
Raionul: Donduşeni
Descrierea conținutului: New Year wishes, sorrow songs, lyric memories, lyric songs, disenchantments, legends, carols, riddles, rhythmic shouts, children's folklore, dirges. Gathered in Tătărăuca-Veche village, Donduşeni district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1987 by Moraru S. and students of V.I. Lenin State University of Chişinău. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged based on literary genres and the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1987
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 52 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Druță F., Bârcă V., Cujbă A., Bacalim I., Popa M., Druță E., Grosu M.,
Cercetători culegători: Moraru S. and students of Chişinău
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL378
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL378_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 27-Nov-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul