Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 379, Caiet 5
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Практика фолклорикэ а студентелор Боештян Любовь, Казаку Лилия. юлие 1987
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Practica folclorică a studentelor Boeştean Liubov, Cazacu Lilia, Iulie 1987 (Folkloric practice of students Boeştean Liubov, Cazacu Lilia. July 1987)
Specii folclorice : love songs (cântece de dragoste), lyric memories (amintiri; memorii lirice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), disenchantments (descântece), dirges (bocete), New Year wishes (urături şi hăituri), carols (colinde), children's folklore (folclorul copiilor), riddles (ghicitori), enchantments (incantaţii), soldiers' songs (cântece de cătănie)
Localitatea: Tătărăuca Veche (Soroca; R. Moldova), Slobozia Nouă (Soroca; R. Moldova)
Raionul: Donduşeni
Descrierea conținutului: Love songs, lyric memories, wedding orations, disenchantments, dirges, New Year wishes, carols, children's folklore, riddles, magical incantations, soldiers' songs. Gathered in Tătărăuca Veche, Slobozia Nouă villages, Donduşeni district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1987 by Moraru S. and students of Ion Creangă Pedagogical Institute of Chişinău. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1987
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 26 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ciuntu N., Ciuntu D., Hanco S., Solovii T.
Cercetători culegători: Moraru S. and students of Chişinău
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL379
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL379_NBK005
Data de creare a copiilor principale: 27-Nov-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul