Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 382, Caiet 3
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [Експедиция фолклорикэ а АШ а РСС Молдовенешть. 8-20 юние 1987. Режиуня Транскарпатикэ а РССУ]
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [Expediţia folclorică a A Şt a RSS Moldoveneşti. 8-20 iunie 1987. Regiunea Transcarpatică a RSSU] (Folkloric expedition of the A Sc of Moldovan SSR. 8-20 June 1987. The Transcarpatian region of USSR)
Specii folclorice : customs (obiceiuri etnografice), lyric songs (cântece lirice), ballads (balade), carols (colinde)
Localitatea: Slatina/Solotvino (Teceu; r. Transcarpatia; Ucraina)
Raionul: Teceu
Descrierea conținutului: Customs, lyric songs, ballads, carols. Gathered in Slatina village, Teceu district, Transcarpatia region. Creations: Obicei: 1,42, Cântec: 2-3, Horie:4-36, Baladă: 37-38,41, Colindă:39-40
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1987 by Hâncu A., Botezatu G. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigators met the informants.
Datarea materialului: 1987
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 100 files. Not typical format (20 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Bocaci N.
Cercetători culegători: Botezatu G., Hâncu A.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL382
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL382_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 14-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul